Canvis i Devolucions

 Els canvis, reposicions i devolucions, per qualsevol motiu, hauran de ser tramitats sempre a través de l’ apartat “Les meves devolucions” de “El meu compte”. 
No volem ocasionar-li cap molèstia, sino asegurar-nos que el seu problema se solucionarà ràpidament i satisfactòria. A continuació l’ indiquem què cal fer en cada cas relatiu a una petició de devolució:
  • Danys produïts durant el transport:
Si s’observen danys originats pel transport, primer els recomanem no signar la recepció de la mercaderia com a conforme. Facin una reclamació immediata al transportista en el mateix albarà de lliurament que signin. Fins i tot si l’embalatge fos molt deteriorat, estarien en el seu dret de no aceptar la mercaderia. En qualsevol cas, si poden fer una fotografia de l’estat dels paquets tal i com els han estat lliurats, aquesta serà la millor prova per poder resoldre l’ incident ràpidament i satisfactòria entre nosaltres i la nostra agència de transport. El termini màxim per fer la sol.licitud de devolució és de 2 dies des de la recepció de la comanda. Un cop autoritzada, els enviarem immediatament una comanda de reposició, excepte si volen tornar la seva comanda i recuperar els seus diners.
  • Mercaderia defectuosa:
Quan un cop obert el el paquet comprobin que els productes estan defectuosos, tenen un termini màxim de 2 dies per sol.licitar la devolució. Un cop autoritzada, ordenarem la recollida dels productes en mal estat i els enviarem immediatament una comanda de reposició, excepte si volen retornar la comanda i recuperar els seus diners.
  • Error de preparació de la comanda:
Quan, un cop obert el paquet, comprobin que hi ha errors de preparació, disposen de 2 dies des de la recepció de la comanda per sol.licitar la devolució o restitució. Un cop autoritzada, farem les gestions oportunes per tal que l’ incident quedi resolt el més aviat possible, normalment en 24h.
  • Canvi d’ opinió (o garantia de satisfacció):
Si compren alguna cosa que, un cop rebuda, no els acabés de convèncer i volen canviar-la o retornar-la i recuperar els seus diners, disposen de 7 dies hàbils des de la recepció de la comanda per sol.licitar la devolució, sempre que allò que calgui retornar es conservi en perfecte estat, dins el seu embalatge original, amb tots els seus accessoris. Si volen canviar un producte, hauran de retornar-lo pel procediment indicat i realitzar una nova comanda amb el producte desitjat. No cobrem despeses de gestió de la devolució per motiu de satisfacció, excepte quan es tracti de productes de manipulació especial o voluminosos. En aquests casos el cost de la gestió serà del 10% del valor de compra amb un mínim de 15 €. Un cop autoritzada la devolució, tenen 2 opcions: 1. Enviar-nos els productes a l’ adreça del nostre magatzem que els sigui assenyalada 2. Nosaltres ens ocupem de recollir la mercaderia (amb un cost de recollida estàndard aplicat de 8 € (IVA no inclòs), excepte articles voluminosos o de manipulació especial , amb un cost de transport variable segons el cas. Finalment, si tot transcorre amb normailtat i els productes rebuts estan en bon estat, els re-emborsarem els diners.